เก็บข้อมูลพื้นฐานชาวประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


เก็บข้อมูลพื้นฐานชาวประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย เข้าพื้นที่คัดเลือกชาวประมง ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ เก็บข้อมูลพื้นฐานชาวประมง ตรวจสอบชนิดเครื่องมือที่ชาวประมงใช้แต่ละราย ตามโครงการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำโขง ในส่วนของประเทศไทย ณ แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913