ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาแห้ว โดยมี นายเรืองเดช สร้อยคำ

นายอำเภอนาแห้ว และหน่วยงานในสังกัดกองทัพบก ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในงานกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวด จำนวน 25,000 ตัว ที่ ลำน้ำหู บ้านเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูปลาหายากและใกล้สูญพันธุ์

ให้คงมีอยู่ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เพิ่มความสมดุลในแหล่งน้ำ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นำ สัตว์น้ำมาประกอบอาหารดำรงชีพ และอาชีพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913