ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ดำเนินการสุ่ม ชั่ง วัด สัตว์น้ำ จุดสาธิตการเลี้ยงกบร่วมกับปลาดุกในบ่อพลาสติกล้อมคอกตาข่าย จุกสาธิตการเลี้ยงกบร่วมกับปลาดุกในกระชังบก และจุดสาธิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ตรวจวัดคุณภาพน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำ สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติจากปุ๋ยคอกและฟางข้าว 1 จุด ณ ฝายห้วยศอก และพร้อมทั้งปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนทอง จำนวน 10 คู่ ในบ่อที่ขุดลอกใหม่ พร้อมมอบอาหารเม็ดสำเร็วรูป ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913