ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ปลานิลในกระชัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ปลานิลในกระชัง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-23  |   ข่าววันที่: 2021-06-23 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ปลานิล กรมประมง รายตรวจติดตาม จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำเลย ตำบลนาอานและตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากนั้นเข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP) ปลาอื่นๆ รายใหม่ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจหาสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ตรวจสอบสารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณกระชัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110