สนับสนุนปัจจัยการผลิต Zoning by Agri-map 64

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

สนับสนุนปัจจัยการผลิต Zoning by Agri-map 64 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-13  |   ข่าววันที่: 2021-06-13 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกปลากินพืชจำนวน 1,600 ตัว อาหารปลากินพืชจำนวน 1 กระสอบ ปูนขาวจำนวน 20 กิโลกรัม ปุ๋ยคอกจำนวน 1 กระสอบ และคู่มือการเลี้ยงปลา จำนวน 1 เล่ม ต่อราย พร้อมทั้งเข้าให้คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 เรื่องการสร้างธรรมชาติจากปุ๋ยคอกและฟางข้าว และตรวจคุณภาพน้ำ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ในเขตพื้นที่อำเภอวังสะพุง อำเภอปากชม จังหวัดเลย รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110