สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-31  |   ข่าววันที่: 2021-05-31 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จำนวน 67 ราย รายละ 2,000 ตัว ในเขตพื้นที่ ตำบลจอมศรี, ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว และตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110