ตรวจประเมินฟาร์ม SL

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ตรวจประเมินฟาร์ม SL 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-19  |   ข่าววันที่: 2021-05-19 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำและตัวอย่างสัตว์น้ำ(ปลา)จากเกษตรกรที่ได้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อต่ออายุ ปี 2564 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (SL) หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย พร้อมประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนฯ ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพร้อมรับปัจจัยการผลิตของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ตำบลเชียงกลม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม และส่งมอบตู้ใส่เอกสารคำแนะนำ ประจำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปากชม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110