จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประมง รุ่นที่ 4

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประมง รุ่นที่ 4 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-22  |   ข่าววันที่: 2021-02-22 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร รุ่นที่ 4 ดยเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั่วไป และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำอาหารธรรมชาติ และการอนุบาลสัตว์น้ำ ฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ปลาแก้มช้ำ และฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (test kit) ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110