สุ่มชั่งวัด เก็บผลการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

สุ่มชั่งวัด เก็บผลการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-17  |   ข่าววันที่: 2021-03-17 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

ลงพื้นที่ สุ่มชั่งวัด เก็บข้อมูล การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ในหนองกุดโง้ง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ในงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร หลังจากที่คณะกรรมการโครงการฯ มีมติให้เปิดจับ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110