โครงการแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

โครงการแปลงใหญ่ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-10  |   ข่าววันที่: 2020-01-09 |  อ่าน: 609 ครั้ง
 

      วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีและสำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สอบถามสภาวะเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการแปลงใหญ่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร  ณ ศูนย์ต้นแบบการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐