โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 331 ครั้ง
 

   วันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับประมงอำเภอมายอและประมงอำเภอโคกโพธิ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด หลักสูตร การเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการประมงโรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนธรรมพิทยาคาร โรงเรียนบ้านเจาะบาแน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีรยานุเคราะห์ 4 และโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา  ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๔๐ ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐