กิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-10-19  |   ข่าววันที่: 2021-10-18  |  28 ครั้ง


       วันที่  ๑๘&


กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-17  |   ข่าววันที่: 1964-07-01  |  146 ครั้ง


     วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา 09.30

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐