ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-09  |   ข่าววันที่: 2020-01-08 |  อ่าน: 337 ครั้ง
 

    วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๑๐.๓๐ น.   นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี และนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ได้เข้าเยี่ยมเกษตรกรตัวอย่าง  นายเจริญ  ทองปล้องโต ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร และดูวิธีการทำปลานิลแดดเดียว ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  (โครงการจุฬาภรณ์ ๖)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐