จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-19  |   ข่าววันที่: 2019-12-19 |  อ่าน: 367 ครั้ง
 

       วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี และนางสาวมาเรียนี อาแว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และสำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมโครงการจัดหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”  ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อให้บริการเกษตรกรในคลินิกเกษตรด้านประมงพร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาสุลต่าน ปลาตะเพียน  ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ณ ตลาดนัดประชารัฐ  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐