ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-19 |  อ่าน: 247 ครั้ง
 

       วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ,นายไพรัตน์ แม่ลิ่ม ประมงอำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗ ,นางสาวชมัยพร  ชูงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนา พร้อมมอบพันธุ์ปลาสลิดดอนนา ให้แก่ นายเจริญ ทองปล้องโต ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนา ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 บ้านดอนนา อำเภอหนองจิก ตำบลบางเขา จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐