กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-30  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 266 ครั้ง
 

     วันที่  24-25  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมและสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564  โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง (รุ่นที่ 1) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในหัวข้อ หลักการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การทำอาหารปลา(ลดต้นทุน) มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP) เป็นต้น โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านละโพ๊ะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐