มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-10 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 

        วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ,สำนักงานประมงอำเภอแม่ลาน และสำนักงานประมงอำเภอหนองจิก มอบพันธุ์ปลากินพืช ปลาสุลต่าน ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  บริเวณพื้นที่อำเภอแม่ลาน และพื้นที่อำเภอหนองจิก โดยวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อำเภอหนองจิก ๓ ราย อำเภอแม่ลาน ๑๗ ราย และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อำเภอแม่ลาน ๒๖ ราย รวมทั้งสิ้น ๔๖ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ ตัว  รวมทั้งสิ้น ๔๖,๐๐๐ ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐