ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |   ข่าววันที่: 2021-03-09 |  อ่าน: 305 ครั้ง
 

       วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี และว่าที่ ร.ต.มัรวาน อภิชาติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนา ร่วมให้การต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ  ตรวจเยี่ยม นายเจริญ ทองปล้องโต ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการส่งออกปลาสลิดดอนนาสู่ตลาดอาเซี่ยน พร้อมด้วยมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ณ บ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐