โครงการฟาร์มตัวอย่าง (โคก หนอง นา โมเดล) ตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด 19

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


โครงการฟาร์มตัวอย่าง (โคก หนอง นา โมเดล) ตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด 19 วันที่  3 มิถุนายน  2563  นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ร่วมประชุมติดตาม โครงการฟาร์มตัวอย่าง (โคก หนอง นา โมเดล) ตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด 19 โดยมี พล.ต.สมบัติ ธัญญะวัน ที่ปรึกษา ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์  ศัยกำธร ที่ปรึกษาคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลลงบ่อของโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775