ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง 

ภารกิจ

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 447 ครั้ง
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศรายุทธ อุณาพรหม นักวิชาการประมง ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงอยู่ในช่วงฤดูการน้ำแดงจึงต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำ บริเวณที่เลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อได้แจ้งเตือนและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000