ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง 

ภารกิจ


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศรายุทธ อุณาพรหม นักวิชาการประมง ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงอยู่ในช่วงฤดูการน้ำแดงจึงต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำ บริเวณที่เลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อได้แจ้งเตือนและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775