ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-01  |   ข่าววันที่: 2017-06-01 |  อ่าน: 276 ครั้ง
 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  โดยมีข้าราชการ พนักงานและนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร จำนวน 300 ต้น ได้แก่ ต้นประดู่ป่า ต้นพยุง ต้นกาสะลอง ต้นราชพฤกษ์ ต้นสักทอง ต้นตะเคียนทอง ต้นตะแบก ต้นมะขามป้อม ต้นประดู่กิ่งอ่อน และต้นอินทนิล เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากร ให้เกิดความรักและหวงแหนทัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์กล้าพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000