โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

กิจกรรม


วันที่ 20-26 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตด้านการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายในจังหวัดมุกดาหาร   1.อำเภอเมือง 4 แห่ง จำนวน 260,000 ตัว 2.อำเภอคำชะอี 9 แห่ง จำนวน 290,00 ตัว 3.อำเภอนิคมคำสร้อย 12 แห่ง จำนวน 238,000 ตัว 4.อำเภอดอนตาล 2 แห่ง จำนวน 145,000 ตัว 5.อำเภอหนองสูง 14 แห่ง จำนวน 327,000 ตัว 6.อำเภอดงหลวง 5 แห่ง จำนวน 150,000 ตัว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   298   ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   293  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  107  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  71  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  63  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   60  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   59  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    56  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  56  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775