เข้าร่วมประชุม ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และโครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง(การใช้ประโยชน์น้ำยางพารา,การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

เข้าร่วมประชุม ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และโครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง(การใช้ประโยชน์น้ำยางพารา,การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง)  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-13  |   ข่าววันที่: 2019-01-13 |  อ่าน: 275 ครั้ง
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000