ออกตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๙๐๐๐-๒๕๕๒ เกษตรอินทรีย์ อำเภอนาหว้า อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ออกตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๙๐๐๐-๒๕๕๒ เกษตรอินทรีย์ อำเภอนาหว้า อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-13  |   ข่าววันที่: 2019-01-13 |  อ่าน: 219 ครั้ง
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000