โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

กิจกรรม


วันที่ 21 มิถุนายน 256๑ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุกดาหาร มอบหมายให้นายอติราช  ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นำพันธุ์ปลากินพืชไปมอบให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 61 อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรจำนวน 177 รายๆละ 1,500 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775