อบรมหลักสูตรเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


อบรมหลักสูตรเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ 

กิจกรรม


วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศพจ.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานประมง ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า เมืองไกรสอน พรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ โดยมีท่าน บุนเลี้ยง จันวันเพ็ง รองหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสะหวันนะเขตเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 ราย ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาทั้งทางด้านการเพาะ อนุบาลลูกปลาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการนำชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ไปเพาะปลาในพื้นที่ของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   298   ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   293  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  107  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  71  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  63  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   60  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   59  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    56  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  56  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775