โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-26 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

วันที่ 24-26 มีนาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ "หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้เกษตรกรและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000