โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ 



วันที่ 24-26 มีนาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ "หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้เกษตรกรและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775