ฝึกอบรมหลักสูตร“พัฒนาการเลี้ยงปลากดแก้วและการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานการผลิตปลากดแก้วตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ฝึกอบรมหลักสูตร“พัฒนาการเลี้ยงปลากดแก้วและการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานการผลิตปลากดแก้วตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP) วันที่ 26 มีนาคม 2564

นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรพร้อมด้วยนายศรายุทธ อุณาพรหม นักวิชาการประมง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมหลักสูตร“พัฒนาการเลี้ยงปลากดแก้วและการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานการผลิตปลากดแก้วตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP)”โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลากดแก้ว ปีงบประมาณ 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775