อบรมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 ด่านตรวจประมงระนอง


อบรมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้ทำการจัดประชุมชี้แจ้ง อบรม การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามประกาศกรมประมง ตามมาตรา 85 เกี่ยวกับการรายงานของท่าเทียบเรือ พร้อมติดตามการใช้ระบบดังกล่าว แก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและแพปลา ในจังหวัดระนอง ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี คุณนภ  การะบุตร เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เป็นวิทยากรหลักในการอธิบายการใช้ระบบในครั้งนี้

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!