ร่วมประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำของผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกจังหวัดระนอง ตาม พรก.การประมง 2558

 ด่านตรวจประมงระนอง


ร่วมประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำของผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกจังหวัดระนอง ตาม พรก.การประมง 2558 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้เข้าร่วมการประชุมในการสร้างความรู้และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า  ส่งออกสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำ  โดยมีนายคะเณ  สุขเกื้อ  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายซุลกีฟลี  ลติฟีปุตรา  ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต3 (สงขลา) และนายเรวัตร  คงประดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการสร้างความรู้และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า  ส่งออกสัตว์น้ำตามพระกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!