ศูนย์ควบควบการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้รับการตรวจประเมิน จากชุด “Flying Inspection Team”หรือ FIT โดย นาวาเอก ดรณ์ ทิพนันท์ พร้อมคณะ

 ด่านตรวจประมงระนอง


ศูนย์ควบควบการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้รับการตรวจประเมิน จากชุด “Flying Inspection Team”หรือ FIT โดย นาวาเอก ดรณ์ ทิพนันท์ พร้อมคณะ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก ชุด FIT (Flying Inspection Team) นำโดย นาวาเอกดรณ์ ทิพนันท์ พร้อมคณะ เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ ศจร.ระนอง และรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานปละปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!