ขอเชิญร่วมลงทะเบียน "กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ"

 ด่านตรวจประมงระนอง

ขอเชิญร่วมลงทะเบียน "กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ" 

ข่าวประชาสัมพันธ์


HOT ขอเชิญร่วมลงทะเบียน

กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ โดยสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพียงแสกน QR CODE ในกิจกรรมนี้ หรือหากพบปูไข่นอกกระดองติดขึ้นมากับเครื่องมือประมง ขอความร่วมมือนับจำนวนปูไข่นอกกระดองที่ปล่อยสู่ทะเลถ่ายภาพ และบันทึกข้อมูล แสดงถึงการทำการประมงอย่างมีความรับผิดชอบของเรา

** ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ** สามารถส่งได้ทุกวัน **

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!