ผอ.ศรชล เขต ๓ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง

 ด่านตรวจประมงระนอง

ผอ.ศรชล เขต ๓ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง 

ข่าวกิจกรรม


HOT ผอ.ศรชล เขต ๓ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง..คลิก

                วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.รท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผอ.ศรชล เขต ๓ / ผบ.ทรภ. ๓ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง เพื่อตรวจการปฏิบัติงาน รับฟังผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รับฟังปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน โดยมี นอ.ภริศน์ วงษ์เพ็ญศรี หัวหน้าศูนย์ฯ ระนอง      นำคณะเข้ารับการตรวจเยี่ยมและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานให้คณะฯ ได้ทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!