ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 ด่านตรวจประมงระนอง


ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก(PIPO)ระนอง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์จังหวัดระนอง ในการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และการเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์เพื่อเข้ารับการตรวจ หลังได้รับใบอนุญาตฯ ก่อนการออกทำการประมงในครั้งแรก ปีการประมง ๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงจังหวัดระนอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!