ศจร.ระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง ตาม ม.81(2), ม.85 วรรค1 และม.86 วรรค3 ตามพรก.การประมง 2558 และ พรก.การประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 ด่านตรวจประมงระนอง


ศจร.ระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง ตาม ม.81(2), ม.85 วรรค1 และม.86 วรรค3 ตามพรก.การประมง 2558 และ พรก.การประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) สำนักงานประมงจังหวัดระนอง และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จัดประชุมชี้แจง เรื่องการกำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำหรือลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และเรื่องกำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์)พ.ศ. 2560 ลงวันที่  ตุลาคม 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์  และท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดระนอง ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 คน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!