ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง จัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560

 ด่านตรวจประมงระนอง


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง จัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 และเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมประมงจังหวัดระนอง ในวันวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 13.00 น. โดยมีเจ้าของเรือ,ผู้ควบคุมเรือและผู้ดำเนินการเอกสาร เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 37 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!