ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร/ส่งเสริมความรู้ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาตะเพียนขาว (แปลงปี 2562)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร/ส่งเสริมความรู้ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาตะเพียนขาว (แปลงปี 2562)  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-02-24 |  อ่าน: 250 ครั้ง
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายไกรสร ระศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง และนายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร/ส่งเสริมความรู้ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาตะเพียนขาว (แปลงปี 2562) ณ บ้านแพทย์ประจำตำบล ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,048)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,964) ประวัติศูนย์ .. (1,647) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,473) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,389) ปล่อยกบลงนา.. (1,269) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,221) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,172) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,130) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,119)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140