ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร/ส่งเสริมความรู้ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาช่อน (แปลงปี 2561)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร/ส่งเสริมความรู้ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาช่อน (แปลงปี 2561) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 375 ครั้ง
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไกรสร ระศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร/ส่งเสริมความรู้ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาช่อน (แปลงปี 2561) ณ สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง ม.5 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,058)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,968) ประวัติศูนย์ .. (1,664) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,483) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,393) ปล่อยกบลงนา.. (1,274) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,225) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,180) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,134) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,127)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140