การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-19  |   ข่าววันที่: 2017-05-19 |  อ่าน: 716 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง นายสมพงษ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ นำคณะมาศึกษาดูงานด้านประมง (การเพาะเลี้ยงปลานิล,การเพาะเลี้ยงปลาช่อน) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล คุณสุวรรณี วัฒนกูล อำเภอไชโย ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง สมบูรณ์ฟาร์ม อำเภอเมืองอ่างทอง และฟาร์มเลี้ยงปลาช่อน ปลาช่อนวิเศษฟาร์ม อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมี Dr. Syed Arif Azad อธิบดีกรมประมง Dr. Ainul Haque อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ Dr. Yahla Mahmud ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประมง สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจการเพาะเลี้ยงปลานิลและการเพาะเลี้ยงปลาช่อน

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,053)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,966) ประวัติศูนย์ .. (1,656) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,480) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,392) ปล่อยกบลงนา.. (1,272) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,224) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,178) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140