ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การใช้ประโยชน์ทำการ และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การใช้ประโยชน์ทำการ และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-17  |   ข่าววันที่: 2017-05-17 |  อ่าน: 393 ครั้ง
 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การใช้ประโยชน์ทำการ และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.moac-info.net/angthong หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-610-683

ดาวส์โหลดไฟล์

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,050)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,965) ประวัติศูนย์ .. (1,652) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,478) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,391) ปล่อยกบลงนา.. (1,271) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,224) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,176) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140