โครงการธนาคารสายพันธุ์ปลานิลจิตลดาจากเกษตรกรสู่เกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

โครงการธนาคารสายพันธุ์ปลานิลจิตลดาจากเกษตรกรสู่เกษตรกร 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-18  |   ข่าววันที่: 2017-04-18 |  อ่าน: 857 ครั้ง
 

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง มอบพันธุ์ปลานิลจิตลดา ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 13 ราย รายละ 50 คู่ ใน"โครงการธนาคารสายพันธุ์ปลานิลจิตลดาจากเกษตรกรสู่เกษตรกร" ของกรมประมง

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,058)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,968) ประวัติศูนย์ .. (1,664) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,482) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,393) ปล่อยกบลงนา.. (1,273) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,225) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,180) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,133) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,127)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140