ส่งมอบพันธุ์ปลาหมอพันธ์ุชุมพร1(ศพก.)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ส่งมอบพันธุ์ปลาหมอพันธ์ุชุมพร1(ศพก.) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-12  |   ข่าววันที่: 2017-04-12 |  อ่าน: 1,043 ครั้ง
 

         วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ประมงจังหวัดอ่างทอง
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  ร่วมกันส่งมอบพันธุ์ปลาหมอพันธ์ุชุมพร1 ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา และอำเภอป่าโมก เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจด้านการเลี้ยงปลา ซึ่งจะทำให้ศูนย์เรียนรู้ฯทุกศูนย์ฯในจังหวัดอ่างทอง มีประสิทธิภาพในการให้การถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตพืช สัตว์ และด้านประมง ซึ่งจะสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการขับเคลื่อนศูนย์ ศพก.

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,048)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,964) ประวัติศูนย์ .. (1,649) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,475) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,389) ปล่อยกบลงนา.. (1,269) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,221) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,173) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,131) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,119)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140