เกษตรกรแจ้งครอบครองพร้อมขึ้นทะเบียน ซึ่งสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำหรือผลิตภัณที่ทำจากซากของสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES)อันมิได้มีถิ่นกำหนดในประเทศไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

เกษตรกรแจ้งครอบครองพร้อมขึ้นทะเบียน ซึ่งสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำหรือผลิตภัณที่ทำจากซากของสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES)อันมิได้มีถิ่นกำหนดในประเทศไทย  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-10  |   ข่าววันที่: 2017-02-10 |  อ่าน: 451 ครั้ง
 

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีร์ กี่จนา ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง
ลงพื้นที่พร้อมกับ ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม เพื่อให้เกษตรกรแจ้ง
ครอบครองพร้อมขึ้นทะเบียนซึ่งสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำหรือผลิตภัณที่ทำจากซากของสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES)อันมิได้มีถิ่นกำหนดในประเทศไทย ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืด  อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,049)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,965) ประวัติศูนย์ .. (1,652) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,478) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,390) ปล่อยกบลงนา.. (1,271) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,222) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,175) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140