เข้าตรวจสอบฟาร์มปลาช่อน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

เข้าตรวจสอบฟาร์มปลาช่อน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-08  |   ข่าววันที่: 2017-02-08 |  อ่าน: 700 ครั้ง
 

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง 

พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ อ่างทอง เข้าตรวจสอบฟาร์มปลาช่อน วิเศษชัยชาญเพื่่อสอบถามข้อมูลการเพาะเลี้ยง การแปรรูป

การตลาด และรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงปลาช่อน พร้อมนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯอ่างทอง ได้รับเรื่องความต้องการ

จำหน่ายปลาช่อนแปรรูปที่ตลาดนัด กรมประมง

 

 

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,048)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,965) ประวัติศูนย์ .. (1,650) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,475) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,390) ปล่อยกบลงนา.. (1,270) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,221) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,174) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,120)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140