กรมประมง ประชาสัมพันธ์การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (แบบแจ้งครอบครอง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

กรมประมง ประชาสัมพันธ์การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (แบบแจ้งครอบครอง) 

เผยแพร่ข้อมูล

 เผยเเพร่: 2018-07-10  |   ข่าววันที่: 2018-07-10 |  อ่าน: 359 ครั้ง
 

กรมประมงเปิดรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

 

ในจังหวัดอ่างทอง สามารถแจ้ง ณ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

 

ดาวโหลด แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่า ซาก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าคุ้มครอง (แบบ สป.๒๗).pdf

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,052)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,966) ประวัติศูนย์ .. (1,655) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,480) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,392) ปล่อยกบลงนา.. (1,272) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,224) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,178) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140