เผยแพร่ข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีเปิดโครงการคืนมัจฉาสู่วารี และถนนดอกไม้ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม...  249    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำน...  181  ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ณ วัดราชสกุณา อำเภอวิเศษ...  157  ศูนย์ฯ อ่างทอง ปลูกต้นสักทอง จำนวน 150 ต้น ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ...  155  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  152  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ...  151  โครงการกระจายปลาตุ้ม (ปลาบู่) ศูนย์ฯ อ่างทอง ได้ส่งมอบปลาตุ้ม (ปลาบู่) จำนวน 5,0...  148  นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย เยี่ยมชมศูนย์ฯ อ่างทอง   145  ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระ...  131  ศูนย์ฯอ่างทอง ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลา ต่อยอดกิจกรรมพัฒนาศักยภา...  123

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140    sf-aongthong@hotmail.com   035-699017,098-8316316   035-699018   แฟนเพจ