โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง


โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ" 

เผยแพร่ข้อมูล


Download ใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/.../1XOL3OovC...

พร้อมแนบรูปที่ต้องการส่งเข้าประกวด(ไฟล์สกุล .jpg)ส่งมาได้ที่

ส่งมาที่ Email : angthongphoto@gmail.com

??ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง แต่ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น??

??ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพ??ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ

#อ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ

#wellbeing_angthong

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์ฯอ่างทอง ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 20,000 ตัว ณ คลองบางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ อ...  211   นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผอ.ศูนย์ฯอ่างทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนปล่อยปลาตะเพี...  193  ศูนย์ฯอ่างทอง ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 30,000 ตัว ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้...  186  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   179  พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปลาตะเพียนขาว   155  จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป (งบจังหวัด) หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...  153  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาเศษวัสดุในไร่นา การเพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่าจากไร่นาสู...  136  พิธีเปิดโครงการคืนมัจฉาสู่วารี และถนนดอกไม้ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม...  135  *****ปิดการจำหน่าย****พันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามพร้อมจำหน่าย   134  จำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ   132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140    sf-aongthong@hotmail.com   035-699017,098-8316316   035-699018   แฟนเพจ