โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ" 

เผยแพร่ข้อมูล

 เผยเเพร่: 2021-12-01  |   ข่าววันที่: 2021-12-01 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

Download ใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/.../1XOL3OovC...

พร้อมแนบรูปที่ต้องการส่งเข้าประกวด(ไฟล์สกุล .jpg)ส่งมาได้ที่

ส่งมาที่ Email : angthongphoto@gmail.com

??ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง แต่ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น??

??ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพ??ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ

#อ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ

#wellbeing_angthong

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและยกเลิกราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (106)   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564.. (102)  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2).. (77)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (72)  แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง).. (67)  การเตรียมความพร้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูหนาว.. (64)  ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่.. (48)  กรมประมง ขอส่งความสุขปีใหม่ 2565 แจกพันธุ์ปลาไทย .. (46)  พยากรณ์อากาศประเทศไทย แอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" พร้อมให้โหลดแล้ววันนี้ ทั้ง Android และ iOS ! .. (35)  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (35)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140