การประชุมเตรียมการหารือท่าทีสำหรับการประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมเตรียมการหารือท่าทีสำหรับการประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-11  |   ข่าววันที่: 2021-03-11 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการหารือท่าทีสำหรับการประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการปลาทูน่าในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย โดยในการประชุมจะหารือเกี่ยวกับ

1. ข้อเสนอของสาธารณรัฐมัลดีฟส์และสหภาพยุโรปในการขอแก้ไขมาตรการอนุรักษ์และจัดการของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ข้อมติที่ 19/01 เกี่ยวกับแผนชั่วคราวเพื่อการฟื้นฟูประชากรปลาทูน่าครีบเหลืองมหาสมุทรอินเดียในพื้นที่อำนาจของ IOTC

2. ข้อเสนอร่วมของสาธารณรัฐเคนย่าและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในการขอแก้ไขมาตรการอนุรักษ์และจัดการของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)

3. ข้อเสนอแก้ไขข้อมติที่ 19/02 การจัดการเกี่ยวกับแพล่อสัตว์น้ำในพื้นที่ของ IOTC รวมถึงข้อเสนอของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เกี่ยวกับขนาดอ้างอิงขั้นต่ำสำหรับการอนุรักษ์ปลาทูน่าครีบเหลืองในมหาสมุทรอินเดียบริเวณพื้นที่ความตกลงของ IOTC

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์?


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,979)  Infographic.. (2,102) อำนาจหน้าที่.. (1,645) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,624) ทำเนียบ ผอ... (1,571) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,568) โครงสร้าง กนป... (1,561) อัตรากำลัง.. (1,543) ประวัติ กนป. .. (1,478) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,385) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,047) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,041) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,040) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (944) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (897) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (885) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (712) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (698) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (688) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (684)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร