การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-17  |   ข่าววันที่: 2021-02-17 |  อ่าน: 106 ครั้ง
 

การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ร่วมประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน พร้อมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันภัยประมงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล สำหรับกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,936)  Infographic.. (2,083) อำนาจหน้าที่.. (1,636) ทำเนียบ ผอ... (1,559) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,559) โครงสร้าง กนป... (1,554) อัตรากำลัง.. (1,534) ประวัติ กนป. .. (1,470) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,433) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,350) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,042) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,037) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,028) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (922) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (875) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (856) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (690) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (681) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (668) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (663)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร