ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-26  |   ข่าววันที่: 2020-10-26 |  อ่าน: 182 ครั้ง
 

ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น

จากที่กรมประมงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประมง (www.fisheries.go.th) จำนวน ๙๗ ราย และจากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด สามารถสรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น รวม ๑๘ ประเด็น ๑๕ มาตรา ดังนี้...


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,917)  Infographic.. (2,067) อำนาจหน้าที่.. (1,627) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,555) ทำเนียบ ผอ... (1,554) โครงสร้าง กนป... (1,546) อัตรากำลัง.. (1,527) ประวัติ กนป. .. (1,468) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,419) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,345) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,034) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,034) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,027) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (920) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (853) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (843) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (682) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (674) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (661) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร